Žiarotechnické práce predstavujú kľúčovú časť údržby a opráv v hutníckom priemysle, zabezpečujúce bezproblémový chod a dlhú životnosť žiaruvzdorných výmuroviek. Tieto výmurovky sú nevyhnutným prvkom výrobných procesov, najmä v prevádzkach pracujúcich s vysokými teplotami, ako sú pece, konvertory a ďalšie zariadenia na spracovanie kovov. Ich odolnosť voči vysokým teplotám a agresívnym chemickým prostrediam im umožňuje odolávať extrémnym podmienkam v hutníckych prevádzkach.

Naše služby

Naše služby sú špeciálne navrhnuté na zabezpečenie optimálnej funkčnosti a dlhej životnosti žiaruvzdorných výmuroviek. Medzi naše hlavné služby patrí:

 • Opravy a údržba žiaruvzdorných výmuroviek: Vykonávame preventívnu údržbu a opravy žiaruvzdorných výmuroviek, aby sme zabezpečili ich dlhú životnosť a spoľahlivú prevádzku. To zahŕňa kontrolu integrovaných komponentov, opravu trhlín a škvŕn, náhradu poškodených častí a zabezpečenie optimálnej izolácie.
 • Ručné búracie práce: Poskytujeme špecializované ručné búracie práce na demontáž starých žiaruvzdorných výmuroviek a prípravu podkladu pre inštaláciu nových výmuroviek. Naše tímy majú bohaté skúsenosti s používaním efektívnych techník búrania a zaisťujú bezpečné a presné odstránenie starých materiálov.

Sme hrdí na našu dlhoročnú skúsenosť, odborné know-how a schopnosť rýchlo a efektívne reagovať na potreby našich klientov. S nami môžete počítať s profesionálnym prístupom a spoľahlivými službami na najvyššej úrovni.

Denne vykonávané činnosti

 • Kontrola stavu žiaruvzdorných výmuroviek pojazdných miešačov surového železa

 • Udržiavanie, ošetrovanie nalievacích hrdiel pojazdných miešačov torkretovaním
 • Bežné, stredné a generálne opravy výmuroviek pojazdných miešačov
 • Opravy žiaruvzdorných výmuroviek vysokých pecí a liacích sústav
 • Samotné ošetrovanie torkretovaním liacich, nalievacích pánvy v prevádzke, pred vyradením do opravy
 • Bežné, stredné a generálne opravy liacich, nalievacích panvy

 • oprava žiaruvzdorných výmuroviek viek, horákových stien, krytov intenzívneho ohrevu

 • Búranie žiaruvzdorných výmuroviek medzipánvy
 • Opravy žiaruvzdorných výmuroviek medzipánvy
 • Ošetrovanie konvertorov počas prevádzky torkretovaním
 • Generálne opravy výmurovky konvertorov

 • Oprava výmuroviek predohrievacích kotlov
 • Údržba a oprava výmuroviek narážacích pecí
 • Údržba a oprava výmuroviek kotlov pre energetiku
 • Údržba a oprava kyselinovzdorných výmuroviek moriacíh vaní , pecí regeneračnej stanice HCL
 • Údržba a oprava výmuroviek poklopových pecí a podstavcov poklopových pecí
 • Údržba a oprava výmuroviek tuneloých a komorových pecí