Čo ponúkame

Najvyššia úroveň hutníckych služieb

S nasadením kvalifikovaných odborníkov sa zameriavame na efektívne riešenie potrieb našich klientov a dosahovanie ich cieľov. Našou prioritou je dosiahnuť maximálnu spokojnosť klientov.

Žiarotechnické práce v hutníckom priemysle

Pomocné a obslužné práce pri výrobe žiaromateriálov

Vulkanizačné práce v hutníckom priemysle