Naša spoločnosť poskytuje širokú škálu pomocných a obslužných prác pri výrobe žiaromateriálov, ktoré sú kľúčové pre efektívne fungovanie výrobných liniek a zabezpečenie vysoko kvalitných výsledkov.

Medzi naše hlavné služby v tejto oblasti patria:

 • Obsluha výrobných liniek vo výrobe žiaromateriálov: Naši skúsení pracovníci zabezpečujú plynulý chod výrobných liniek. Ich úlohy zahŕňajú monitorovanie prevádzky a vykonávanie základných úkonov na zabezpečenie plynulého a spoľahlivého výrobného procesu.
 • Univerzálny robotník vo výrobe žiaromateriálov: Univerzálny robotník vo výrobe žiaromateriálov je skúsený pracovník, ktorý zohráva kľúčovú úlohu v plynulom fungovaní výrobnej linky. Jeho široký repertoár úloh zahŕňa manipuláciu s rôznymi typmi materiálov, precízne dávkovanie zložiek a ďalšie operácie nevyhnutné pre úspešnú výrobu žiaromateriálov. Jeho odbornosť a zručnosti prispievajú k dosiahnutiu optimálnych výrobných výsledkov. kladných úkonov na zabezpečenie plynulého a spoľahlivého výrobného procesu.
 • Vykonávanie paličských a zváracích prác: Ponúkame širokú škálu palíčskych a zváracích prác, ktoré sú nevyhnutné pre úspešnú prevádzku výroby. Naši pracovníci vykonávajú základné palíčske a zváracie práce, ktoré zahŕňajú manipuláciu s materiálmi a ich spracovanie podľa potreby. S vysokou starostlivosťou a dbalosťou o kvalitu našich spojov poskytujeme služby, ktoré prispievajú k plynulému toku výrobného procesu.

Výroba, na ktorej sa podieľame, zahŕňa široké spektrum žiaromateriálov vrátane:

 • Šamotové a kyslé tvarované výrobky
 • Vysokohlinité tvarované výrobky

 • Izolačné tvarované šamotové výrobky

 • Hlinito-kremičité netvarové výrobky, plastické, ubíjacie hmoty, torkretovacie hmoty, injektážne a spájacie hmoty

 • Pálené magnéziové a magnéziovo-spinelitické výrobky

 • Nepálené magnéziovo-uhlíkaté výrobky

 • Bázické netvarované výrobky

 • Nepálené hlinito-magnéziovo-uhlikaté výrobky

 • Prefabrikáty z netvarovaných materiálov

 • Dekoračný a stavebný šamot, prefabrikátové krby a ohniská