Pri poskytovaní našich služieb sa špecializujeme aj na vulkanizačné práce, ktoré sú kľúčové pre plynulý chod a optimálne fungovanie výrobných procesov.

Naše hlavné služby v tejto oblasti zahŕňajú:

  • Profesionálne lepenie gumených pásov: Zabezpečujeme lepenie gumených pásov s použitím špeciálnych techník a materiálov. Tento proces zabezpečuje spoľahlivú a pevnú fixáciu, ktorá chráni pásové dopravníky pred opotrebením a poškodením.
  • Gumárenské práce na zauhľovacích pásoch kotolní teplární: Pri gumárenských prácach na oprave a údržbe zauhľovacích pásov v kotolniach teplární zabezpečujeme náležitú prípravu povrchov, aplikáciu gumových materiálov a ich vulkanizáciu. Tieto kroky sú kľúčové pre zvýšenie odolnosti pásov voči vysokým teplotám a chemickým vplyvom.
  • Precízne opravy dopravníkových pásov na DZ Koksovňa a DZ Vysoké Pece: Naši odborní pracovníci sa venúju precíznym opravám dopravníkových pásov na DZ Koksovňa a DZ Vysoké Pece. Ich zručnosti a skúsenosti zabezpečujú, že každá oprava je vykonaná s maximálnou starostlivosťou a pozornosťou k detailom, čo minimalizuje výrobné prestoje a zabezpečuje bezproblémový chod prevádzky.