Naša spoločnosť

Dlhé roky sa zaoberáme poskytovaním špičkových služieb v areáli U.S.Steel Košice, jedného z popredných oceliarskych podnikov na Slovensku. Sme hrdí na našu dlhoročnú spoluprácu s firmami ako U.S.Steel Košice, RMS Košice a TERMOSTAV-MRÁZ, pri ktorej vykonávame širokú škálu žiarotechnických prác a opráv na udržanie bezproblémového chodu jednotlivých divíznych závodov.

Naše služby sú dostupné v celom areáli U.S.Steel Košice, kde prispievame k efektívnemu fungovaniu prevádzok a optimalizácii výrobných procesov. Pomáhame zabezpečiť bezproblémový chod prevádzok, čím sa zvyšuje výkon a minimalizujú sa možné výpadky výroby.

S našou dlhoročnou skúsenosťou a odborným know-how sme schopní realizovať aj tie najnáročnejšie úlohy s dôrazom na bezpečnosť, efektívnosť a dlhodobú udržateľnosť.

Vízia a misia

Vízia

„Našou víziou je byť lídrom v poskytovaní hutníckych služieb v regióne a posilňovať našu pozíciu ako dôveryhodný a spoľahlivý partner pre našich klientov. Sme odhodlaní stať sa preferovanou voľbou pre zákazníkov, ktorí očakávajú vysokú kvalitu a profesionálny prístup.“

Misia

„Sme zaviazaní poskytovať našim klientom najvyššiu úroveň hutníckych služieb. S nasadením kvalifikovaných odborníkov sa zameriavame na efektívne riešenie potrieb našich klientov a dosahovanie ich cieľov. Našou prioritou je dosiahnuť maximálnu spokojnosť klientov a budovať dlhodobé partnerské vzťahy založené na dôvere a profesionalite.“

Naše hodnoty

Tieto hodnoty sú pre nás neoddeliteľnou súčasťou našej kultúry a riadia našu prácu a rozhodnutia každý deň.

  • Profesionalita
  • Spoľahlivosť
  • Inovácia
  • Zodpovednosť
  • Tím práce
  • Záväzok kvalite
Profesionalita
Sme hrdí na našu odbornosť a schopnosť poskytovať vysokokvalitné hutnícke služby. Každý člen nášho tímu sa zaväzuje k dodržiavaniu najvyšších štandardov v oblasti práce a správania sa profesionálne voči našim klientom.
Spoľahlivosť
Dôvera našich klientov je pre nás prioritou. Sme spoľahlivým partnerom, na ktorého sa môžu klienti spoľahnúť v každej situácii. Dodržiavame termíny a garantujeme kvalitu našich služieb.
Inovácia
Sústredíme sa na hľadanie nových a efektívnych spôsobov, ako zlepšiť naše procesy a služby. Veríme v neustále učenie sa a hľadanie inovatívnych riešení, ktoré nám pomôžu rásť a posilniť našu konkurencieschopnosť.
Zodpovednosť
Zodpovedáme sa za naše činy a rozhodnutia voči našim zákazníkom, zamestnancom a spoločenstvu. Držíme sa etických a morálnych zásad a snažíme sa prispieť k udržateľnému rozvoju a prosperite.
Tím práce
Veríme v silu tímovej spolupráce a podporujeme otvorenú komunikáciu a spoluprácu medzi členmi tímu. Každý prispieva k úspechu celého tímu prostredníctvom svojho jedinečného prínosu a angažovanosti.
Záväzok kvalite
Kvalita je pre nás základom našej činnosti. Snažíme sa neustále zlepšovať a dosahovať excelentné výsledky vo všetkom, čo robíme. Našou ambíciou je prekonávať očakávania klientov a dosahovať ich úplnú spokojnosť.

História spoločnosti

Spolu už od roku 1996

Spoločnosť DEMOSTAV, spol. s r.o. sa môže pochváliť bohatou históriou, ktorá siaha až do minulého tisícročia. Od svojho založenia sme sa stali kvalitným poskytovateľom služieb v hutníckom priemysle a etablovali sme sa ako spoľahlivý partner pre našich klientov. Tu sú niektoré z našich kľúčových míľnikov:

1996-2001

Počiatky

Spoločnosť DEMOSTAV, spol. s r.o. bola založená v roku 1996 ako malá firma so zameraním hlavne na poskytovanie rôznych hutníckych služieb. Naše začiatky sa spájali s poskytovaním murárskych prác, prípravou a realizáciou žiaruvzdorných výmuroviek a búracími prácami s využitím trhacích prác. V priebehu nasledujúcich desaťročí sme sa postupne rozrástli a rozšírili svoje služby do rôznych oblastí hutníckeho priemyslu.

2001-2010

Rozvoj a expanzia

V roku 2001, sme ukončili poskytovanie služieb búracích prác s využitím trhacích prác a investovali čas a úsilie do možného rozvoja poskytovania alternatívnych služieb, ktoré by našli svoje uplatnenie na trhu. Výsledkom bolo rozšírenie nášho repertoáru služieb o vulkanizačné práce v roku 2005, čím sme posilnili našu pozíciu na.

2010-2020

Stabilita

V priebehu nasledujúcej dekády sme pokračovali v neustálom úsilí o expanziu spoločnosti, aby sme mohli efektívnejšie vyhovieť potrebám našich klientov. Postupným rozvojom a rozširovaním nášho portfólia služieb sme si vybudovali silné partnerstvá s poprednými firmami v odvetví U.S.Steel Košice (VSŽ OCEĽ, s.r.o.) a RMS Košice (VULKMONT, a.s. Košice).

2020-súčasnosť

Rast

V posledných rokoch sme dosiahli stabilný rast a rozvoj, čo vyvrcholilo v roku 2023 keď sme rozšírili naše práce pre RMS Košice aj na DZ Refrako. Táto expanzia nám umožnila poskytovať naše služby v ešte širšom spektre a efektívnejšie vyhovieť potrebám našich klientov.

Naše služby boli a stále sú poskytované v celom areáli U.S.Steel Košice, kde sme získali dôveru a uznanie za našu spoľahlivosť a kvalitu práce. Sme hrdí na naše dlhoročné partnerstvá a spoluprácu s poprednými firmami v odvetví a na našu schopnosť prispôsobiť sa meniacim sa potrebám trhu. Dnes je spoločnosť DEMOSTAV, spol. s r.o. jedným z popredných poskytovateľov hutníckych služieb v regióne s bohatou históriou kvality, spoľahlivosti a spokojnosti klientov.

Kvalita a zodpovednosť

Poskytujeme služby najvyššej kvality

V spoločnosti DEMOSTAV, spol. s r.o. kladieme veľký dôraz na kvalitu a zodpovednosť voči našim klientom, partnerom a prostrediu, v ktorom pôsobíme. Sme oddaní poskytovať služby najvyššej kvality a dosahovať optimálne výsledky vo všetkom, čo robíme.

Naša snaha o kvalitu sa prejavuje v našom prístupe k práci a dodržiavaní najvyšších štandardov v každej fáze projektu, od plánovania až po dokončenie. Veríme v dôslednosť a precíznosť pri každom kroku procesu, čo nám umožňuje dosiahnuť vynikajúce výsledky a spokojnosť našich klientov.

Okrem toho si uvedomujeme aj našu zodpovednosť voči životnému prostrediu a komunite, v ktorej pôsobíme. Zároveň nám záleží na dodržiavaní bezpečnostných a ochranných opatrení (BOZP), pretože bezpečnosť a zdravie našich zamestnancov je pre nás prioritou. Sme presvedčení, že dodržiavanie BOZP je neoddeliteľnou súčasťou našej práce a zároveň prispieva k udržateľnému rozvoju a prosperite.

Sme hrdí na náš záväzok ku kvalite a zodpovednosti a veríme, že tieto hodnoty tvoria základ našej dlhoročnej úspešnej činnosti a posilňujú našu pozíciu ako dôveryhodného a spoľahlivého partnera pre našich klientov.

Partnerstvá a spolupráca

Dôvera, vzájomný rešpekt a úprimná komunikácia

V spoločnosti DEMOSTAV, spol. s.r.o., si vážime významu našich partnerských vzťahov s klientmi, dodávateľmi a ďalšími zaintersovanými stranami. Naša spolupráca je založená hlavne na dôvere, vzájomnom rešpekte a úprimnej komunikácii, čo nám umožňuje dosahovať spoločné ciele a úspechy.

Medzi našich hlavných partnerov patria popredné spoločnosti v hutníckom priemysle, ako napríklad U.S.Steel Košice (VSŽ OCEĽ, s.r.o.), RMS Košice (VULKMONT, a.s. Košice) a TERMOSTAV-MRÁZ. Tieto dlhodobé partnerstvá nám umožňujú poskytovať naše služby na najvyššej úrovni a efektívne zodpovedať našim klientom.

Okrem toho spolupracujeme aj s ďalšími firmami a dodávateľmi nielen v hutníckom priemysle, čo nám umožňuje pružne reagovať na rôzne požiadavky a potreby našich partnerov. Naša otvorenosť voči novým partnerstvám a spolupráci nám pomáha neustále rozširovať náš obzor a posilňovať našu pozíciu na trhu. Sme presvedčení, že silné partnerstvá a efektívna spolupráca sú kľúčovými faktormi úspechu a dlhodobej udržateľnosti vo vysokej konkurenčnej oblasti hutníckeho priemyslu.